Ravind, logo

Det er i en pressemelding 23. november at næringsministeren kommer med en oppføring om at de som skal søke på ny kompensasjonsordning (nr 2) oppfordres til å starte forberedelsene før jul.

Vi kan kvalitetssikre din søknad

Søknader kan sendes inn fra midten av januar. I den nye kompensasjonsordningen skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor leveres inn samtidig med din søknad.

Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostandene ved å innhente bekreftelse på søknader fra regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Det vil komme mer informasjon om hvilke forberedelser og hva som er nødvendig dokumentasjon på kompensasjonsordning.no i løpet av desember.

Ta gjerne kontakt med en av oss hvis det er noe du lurer på!

Ravind logo, footer

Ravind AS

Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen
479 56 947post@ravind.no
Personvern | © | Levert av TALA