Ravind, logo
Publisert
11/12/2020
Skrevet av
Pauline Dypedokk

Feriedager til gode? Slik er reglene for overføring av ferie.

Har du feriedager til gode? Eller har du som arbeidsgiver oversikt over om dine ansatte har feriedager som ikke er avviklet?

Ferieloven sier at alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager med ferie hvert år. Her regnes også lørdag som en virkedag, hvilket vil si at arbeidstaker har krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra uke ferie.

Arbeidsgiver bør planlegge og drøfter ferietiden med sine ansatte slik at det finnes en ferieplan for året. Arbeidsgiver har som regel det siste ordet når det kommer til avvikling, men den ansatte kan kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av perioden 1 juni til 30. september.

Ferie som ikke er avviklet

Det er både arbeidsgiver og den ansatte sitt ansvar at ferie avvikles. Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at de ansatte avvikler all ferie i løpet av året, mens du som ansatt har plikter til å ta ut din ferie.

Dersom arbeidstakeren har igjen ferie kan arbeidsgiver bestemme når disse feriedagene skal tas. Informasjon om denne bestemmelsen må gis den ansatte snarest, eller senest to måneder før ferien skal starte.

Hvis den ansatte ikke kan avvikle all ferie, så er det regler på hvor mange feriedager det er lov å overføre til et nytt år. Det er da viktig å vite om man har krav på 21 dager ferie, eller avtalefestet ferie som sier 25 dager. Hvis man følger ferieloven kan man overføre 10 dager til neste år, hvis det er en avtalefestet ferie kan man overføre 14 arbeidsdager. (Ved anledninger slik som permisjon og langtidssykemelding, kan all ferie overføres til neste år).

Kan noe av ferien overføres til neste år?

Ferieloven åpner for at inntil 12 virkedager (to uker) av ferien kan overføres til neste ferieår. Det må i slike tilfeller inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Når arbeidstakeren tar ferie i det neste ferieåret, brukes først den overførte ferien. Dersom arbeidstakeren fortsatt har ferie til gode når det påfølgende ferieåret er over, kan det fortsatt bare overføres to uker med ferie.

Når det gjelder den avtalefestede femte ferieuken, står det friere. Arbeidstakeren og arbeidsgiveren kan fritt avtale at disse dagene føres over til senere år. Dette i tillegg til de 12 virkedagene som etter ferieloven kan overføres.

Hva skjer om ferien likevel ikke er tatt og det ikke er avtalt overføring?

Som nevnt plikter arbeidstakeren og arbeidsgiveren å sørge for at ferien tas ut i løpet av ferieåret, men det kan avtales at opptil to uker av ferien overføres til neste ferieår. I noen tilfeller inngås det ikke slik avtale, eller det gjenstår mer ferie enn disse to ukene som kan overføres. I slike tilfeller overføres feriedagene likevel til det påfølgende ferieåret. Man mister altså ikke feriedager selv om ferien i strid med ferielovens bestemmelser ikke er avviklet i tide. Når manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiveren, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning i tillegg til at ferien blir overført til neste ferieår.

Les mer om regler for overføring av ferie her.

Spire Kompetanse AS, Designelement over logo

Siste innlegg

Ravind logo, footer

Ravind AS

Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen
479 56 947post@ravind.no
Personvern | © | Levert av TALA