Ravind, logo
Publisert
18/01/2021
Skrevet av
Pauline Dypedokk

Kompensasjonsordning 2

Søknadsportalen for kompensasjonsordning 2 åpner for søknader 18. januar.

Den nye kompensasjonsordningen får 3 stk 2-månedelige tilskuddsperioder, september/oktober 2020, november/desember 2020, og januar/februar 2021. Søker må derfor velge hvilken av periodene det ønskes å søke kompensasjon for.

De aller fleste foretak med skattepliktig virksomhet i Norge kan søke om tilskudd, gitt at de innfrir nærmere kriterier;

 • Foretaket må bla. ha hatt et omsetningsfall på minimum 30% som følge av pandemien.
 • Foretaket må ha skatteplikt til Norge.
 • Foretaket må være registrert i foretaksregisteret før 1. mars 2020.
 • Foretaket må ha ansatte (minst en ansatt som har fått utbetalt lønn i minst en kalendermåned i perioden august 2019-september 2020) NB! Unntak for ENK hvor innehaver har inntekt fra foretaket som hovedinntektskilde og ANS/DA hvor minst en av deltakerene har inntekt fra foretaket som hovedinntektskilde = minst 50% av deltakers eller innehavers personinntekt i 2019 eller jan + feb 2020.
 • Må ha betalt og oppfylt rapporteringsplikten.
 • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
 • Ha faste, uunngåelige kostnader – ex. Leie lokale, lys/varme, renovasjon, vann, avløp, renhold, regnskap, revisjonshonorar, rådgiving o.l., elektronisk kommunikasjon, porto, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter med fradragsrett, forsikringspremie, netto rentekostnader, eventuelle kostnader til dyrestell, for og veterinær.
 • Ikke drive næring som er utenfor kompensasjonsordningen:
 • finansnæring
 • Olje-og gassutvinningsselskaper under oljeskattregim
 • Selskaper som driver med produksjon, overføring av elektrisitet
 • Flyselskaper med norsk driftstillatelse
 • Private barnehager
 • Ikke være en del av en fisjon i 2020

Utregning:
Tilskuddet beregnes med hjelp av denne formelen:
Faste uunngåelige kostnader * Omsetningsfall i prosent * Justeringsfaktor = Tilskudd
Justeringsfaktoren er satt til:
• September/oktober 2020: 0,7
• November/desember 2020: 0,85
• Januar/februar 2021: 0,85

Justeringsfaktoren gir i praksis uttrykk for hvor stor andel av de faste uunngåelige kostnadene foretaket får dekket via tilskuddsordningen.

En stor endring fra kompensasjonsordning 1 er at alle søknader som sendes inn skal bekreftes av ekstern autorisert regnskapsfører eller revisor. Denne bekreftelsen gis som del av søknaden, slik at Brønnøysundregistrene mottar søknad hvor bekreftelsen er inkludert. 80 prosent av kostnaden ved å få utarbeidet slik bekreftelse kan refunderes, men begrenset oppad til 10 000 kroner. Dette taket nås dersom kostnaden er på minst 12 500 kroner. I søknaden opplyses det om hvor høy kostnaden er for foretaket. Refusjonen utbetales sammen med tilskuddsbeløpet. Husk likevel at refusjon ikke er aktuelt dersom tilskuddet ikke når minstegrensen på 5 000 kroner. Bekreftelsen utgjør den viktigste kontrollen for denne ordningen. Dette er et arbeid som dermed må prioriteres deretter. Brønnøysundregistrene vil offentliggjøre hvilke kontrollhandlinger som skal gjennomføres før bekreftelse kan gis.

Spire Kompetanse AS, Designelement over logo

Siste innlegg

Ravind logo, footer

Ravind AS

Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen
479 56 947post@ravind.no
Personvern | © | Levert av TALA