Ravind, logo

Usikker på vegen videre?

Vi vil at din bedrift skal lykkes


I Ravind har vi stort fokus på å være en lojal samarbeidspartner. Med god dialog og rådgivning hjelper vi deg å finne de beste løsningene for ditt regnskap og din virksomhet. Vi bistår gjerne med råd og veiledning omkring regnskap, strategi, forhandlinger og drift av selskap. 


Likviditetsstyring

Det er viktig å ha god innsikt i din bedrifts likviditetssituasjon, God likviditetsstyring gir deg oversikt over bedriftens evne til å betale løpende utgifter. Likviditeten sier også noe om hvor god kjøpekraft virksomheten har akkurat nå.

Virksomhetsstyring

Hvordan kan du styre din virksomhet på mest mulig effektiv måte? Vi kan være med å kartlegge, identifisere og fremme tiltak som kan være med å effektivisere virksomheten.

Regnskapsanalyse

Vi kan hjelpe deg med å få en regnskapsanalyse. En regnskapsanalyse er en analyse av dine regnskapstall som vil gi deg innsikt og forståelse for hvordan tilstanden til din bedrift er. Analysen vil være et svært viktig verktøy den økonomiske styringen i bedriften.

Hva kan vi mer hjelpe deg med? 

Starte bedrift

Ønsker du å starte en egen bedrift? 
Mange hensyn må tas når man skal starte en virksomhet. Valg av selskapsform, organisering, forsikring og system. Vi har lang erfaring med rådgiving og støtte ved oppstart av bedrifter og bistår deg gjerne med utfylling og innsendelse av viktige dokumenter. 

Budsjett

Er du flink til å benytte deg av budsjett? 
Vi kan bistå med utarbeidelse, og gi innspill på bruk av budsjettet i driften. Ved å utarbeide realistiske budsjetter sammen med vår kompetanse og din kunnskap til bedriften kan vi sikre et realistisk og godt resultat.

Management for hire

Hos oss kan du leie en økonomisjef på oppgave eller på mer faste avtaler. Ved å leie en økonomisjef kan du fokusere på egen virksomhet og heller la oss fokusere på økonomifunksjonen. Sammen kan vi bidra til å øke lønnsomheten i din bedrift. 

Forretningsutvikling

Hva er den langsiktige strategien for din virksomhet? Hvilke utfordringer er de største, og hvilke mål ønsker du å oppnå på kort og lang sikt? Vi kan være med å kartlegge bedriften for å oppdage nye muligheter og gjøre eventuelle endringer som kan styrke virksomheten.
Ravind logo, footer

Ravind AS

Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen
479 56 947post@ravind.no
Personvern | © | Levert av TALA