Ravind, logo

Søknadsportalen for kompensasjonsordning 2 åpner for søknader 18. januar.

Den nye kompensasjonsordningen får 3 stk 2-månedelige tilskuddsperioder, september/oktober 2020, november/desember 2020, og januar/februar 2021. Søker må derfor velge hvilken av periodene det ønskes å søke kompensasjon for.

De aller fleste foretak med skattepliktig virksomhet i Norge kan søke om tilskudd, gitt at de innfrir nærmere kriterier;

Utregning:
Tilskuddet beregnes med hjelp av denne formelen:
Faste uunngåelige kostnader * Omsetningsfall i prosent * Justeringsfaktor = Tilskudd
Justeringsfaktoren er satt til:
• September/oktober 2020: 0,7
• November/desember 2020: 0,85
• Januar/februar 2021: 0,85

Justeringsfaktoren gir i praksis uttrykk for hvor stor andel av de faste uunngåelige kostnadene foretaket får dekket via tilskuddsordningen.

En stor endring fra kompensasjonsordning 1 er at alle søknader som sendes inn skal bekreftes av ekstern autorisert regnskapsfører eller revisor. Denne bekreftelsen gis som del av søknaden, slik at Brønnøysundregistrene mottar søknad hvor bekreftelsen er inkludert. 80 prosent av kostnaden ved å få utarbeidet slik bekreftelse kan refunderes, men begrenset oppad til 10 000 kroner. Dette taket nås dersom kostnaden er på minst 12 500 kroner. I søknaden opplyses det om hvor høy kostnaden er for foretaket. Refusjonen utbetales sammen med tilskuddsbeløpet. Husk likevel at refusjon ikke er aktuelt dersom tilskuddet ikke når minstegrensen på 5 000 kroner. Bekreftelsen utgjør den viktigste kontrollen for denne ordningen. Dette er et arbeid som dermed må prioriteres deretter. Brønnøysundregistrene vil offentliggjøre hvilke kontrollhandlinger som skal gjennomføres før bekreftelse kan gis.

Ravind logo, footer

Ravind AS

Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen
479 56 947post@ravind.no
Personvern | © | Levert av TALA